עיר חכמה ומקיימת – קיימות כבסיס ל

עיר חכמה ומקיימת – קיימות כבסיס ל"החכמה" עירונית

בשנים האחרונות הולך ומתבסס בישראל מודל ה"עיר החכמה" כאפיק פיתוח עירוני חדשני המקודם הן ברמה המקומית והן ברמה הממשלתית, בעיקר כמודל מבוסס טכנולוגיה. בנובמבר 2016 פירסם מרכז המידע של הכנסת נייר רקע בנושא עיר חכמה כבסיס לדיון בוועדת המדע.  בהגדרות שהוצגו במסמך אין כלל התייחסות לנושא של קיימות או פיתוח בר-קיימא בניגוד להנחות העבודה והמגמות בעולם.

לאחרונה התקיימה בקיטו וועידת HABITAT לעירוניות בה פורסם סדר היום העולמי לעירוניות 2016-2036 – NUA. סדר היום החדש מגדיר את עתידן של הערים בעולם כערים "מקיימות ומכלילות" ומתייחס לתהליכי "החכמה" כהזדמנויות עירוניות.

מטרת נייר עמדה זה בין היתר היא ליצור מיקוד בתהליך התקינה הנעשה בעולם, ולעדכן בעניין אימוץ התקינה ל"עיר חכמה" בארץ אשר מבוצע בימים אלה במסגרת מכון התקנים הישראלי.

קרדיט

נתמך בתמיכת קרן קונרד אדנאואר בישראלדף הפייסבוק של הקרן בישראל.

נכתב על ידי ד"ר אורלי רונן ורפאל חזני.

ספריית מרכז השל

מטרת הספריה היא להעצים סוכני שינוי לקיימות באמצעות שיתוף ידע על מכלול סוגיו - מאמרים, ספרים, מדריכים ועוד. הספרייה נבנית בתקופה זו מהחומרים הטובים ביותר בנמצא בכדי להכיר לעומק ולרוחב את תפישת הקיימות. מעוניינים להציע מסמך לספרייה? צרו עמנו קשר. קריאה נעימה!