תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונה

תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונה

משכונה קיימת לשכונה מקיימת

בתוך השיח העירוני הרחב הולכת ומתחדדת השאלה – איך ניתן להשפיע על התושבים לעבור לאורח חיים מקיים? מאתגר זה עולה זירת הפעילות התת-עירונית – הזירה השכונתית, ובעקבותיה המושג שכונות מקיימות. המחקר המוצג כאן, שנערך במסגרת פרויקט "קיימות עירונית" שמוביל מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר מכון ירושלים לחקר ישראל), בחן את תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונה.

השכונה היא המפגש הישיר והקרוב ביותר בין אנשים, תשתיות ושירותים, וככזו היא מציעה ערוץ אפקטיבי וקומפקטי לחיים עירוניים מקיימים. המדריך 'משכונה קיימת לשכונה מקיימת' מגדיר: "שכונה מקיימת היא מקום שמאפשר לתושביו לנהל חיים טובים ובריאים. השכונה המקיימת מושתתת על עקרון הקיימות המשלב ומאזן בין ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים".

מחברים: 

  • לורית ליבוביץ, המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל לקיימות.
  • ליה אטינגר, מרכז השל לקיימות.
  • ד"ר אורלי רונן, המעבדה לחדשנות עירונית, ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב.

מראה מקום:

אטינגר, ל., ליבוביץ, ל., רונן, א., (2016). משכונה קיימת לשכונה מקיימת - תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונה. אקולוגיה וסביבה 7(3), אוקטובר 2016. 

ספריית מרכז השל

מטרת הספריה היא להעצים סוכני שינוי לקיימות באמצעות שיתוף ידע על מכלול סוגיו - מאמרים, ספרים, מדריכים ועוד. הספרייה נבנית בתקופה זו מהחומרים הטובים ביותר בנמצא בכדי להכיר לעומק ולרוחב את תפישת הקיימות. מעוניינים להציע מסמך לספרייה? צרו עמנו קשר. קריאה נעימה!