מיתוסים על אנרגיה גרעינית: כיצד שדולת האנרגיה זורה חול בעינינו

מיתוסים על אנרגיה גרעינית: כיצד שדולת האנרגיה זורה חול בעינינו

המסמך שלהלן בוחן באופן ביקורתי את רעיון הרנסנס הגרעיני שמטרתו לספק אנרגיה 'נקייה' לעולם מתחמם. הסקירה מעמיקה וממצה, אך יש לזכור כי היא נכתבה במקור עבור קהל גרמני ולכן מתמקדת בסוגיות שרלוונטיות לקוראים הגרמנים. הסוגיות הרלוונטיות לישראל יידונו באחרית הדבר. מאז שנות ה־50 נשלט השיח על אודות האנרגיה הגרעינית בישראל על־ידי הגישה הביטחונית. התחושה בישראל היא שהנשק הגרעיני הוא ערובה לקיומה של המדינה, וכל דיון בנושא הגרעין, בין אם צבאי או אזרחי, יכול להביא לערעור מדיניות העמימות הגרעינית ולפגוע באינטרסים האסטרטגיים של המדינה. כתוצאה מכך, למַעֵט אפיזודות קצרות ושוליות, לא התקיים בישראל דיון ציבורי של ממש על האפשרות להקים בישראל כורים גרעיניים לייצור חשמל. גם כאשר היו דיונים מסחריים על האפשרות לרכוש כורים כאלו, הם נעשו מאחורי הקלעים, על דעת קובעי המדיניות, וללא דיון פתוח. גם כיום, מקדמים משרד התשתיות הלאומיות וחברת החשמל את הרעיון להקים כור גרעיני אזרחי בישראל, אך התהליך נעשה בחדרים סגורים, הרחק מעיני הציבור, באופן הגורר חשש שלא יובאו בחשבון ההשלכות הרחבות של מהלך משמעותי זה. מטרת מסמך זה היא להביא מידע רחב ככל האפשר בנוגע לסוגיות המורכבות הכרוכות בשימוש בגרעין לייצור חשמל, ולהעלותן לדיון ציבורי. כתוצאה מהיעדר שיח ציבורי בנושא בארץ, מידע המוכר לכל אזרח אירופי על אודות הכורים הגרעיניים, אינו מוכר כלל בישראל. בהקדמה זו יפורטו מספר סוגיות הנוגעות לתחום הגרעין כדי לתת בסיס למאמר על אודות המיתוסים על האנרגיה הגרעינית.

קרדיט

מאת: ד"ר גרד רוזנקרנץ

הקדמה ואחרית דבר למהדורה העברית: ד"ר שחר דולב

תרגום מאנגלית: שירלי ערן, אופיר פוירשטיין

עריכת לשון: ענבר קמחי-אנגרט

עריכה גרפית: עדי רמות

בית דפוס: אקופרינט

© כל הזכויות שמורות לקרן היינריך בל

נחלת בנימין 24, תל אביב 65162

טלפון: 03-5167734/5

פקס: 03-5167689

Il-info@il.boell.org

www.il.boell.org

ספריית מרכז השל

מטרת הספריה היא להעצים סוכני שינוי לקיימות באמצעות שיתוף ידע על מכלול סוגיו - מאמרים, ספרים, מדריכים ועוד. הספרייה נבנית בתקופה זו מהחומרים הטובים ביותר בנמצא בכדי להכיר לעומק ולרוחב את תפישת הקיימות. מעוניינים להציע מסמך לספרייה? צרו עמנו קשר. קריאה נעימה!