איך הולך לנו? ההערכה של תכנית העמיתים

איך הולך לנו? ההערכה של תכנית העמיתים

בחודש שחלף הסתיים עוד מחזור של תכנית העמיתים. תכנית הדגל של מרכז השל נוסדה ב-1999 וראתה 18 מחזורים עם 323 בוגרים נכון להיום. בין בוגריה יש חברות וחברי כנסת בעבר ובהווה, בכירות ובכירים במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות, מנהלות ומנהלי ארגוני חברה אזרחית, נשות ואנשי עסקים, תקשורת, אקדמיה, חינוך ועוד וכן יזמיות ויזמים, חברתיים ועסקיים, הפועלים לקדם שינוי במרחבים שונים.

הרקורד, סיפורי ההצלחה והקשר עם הבוגרים כולם תורמים לתחושה שלנו, במרכז השל, שזו תכנית חשובה ומשפיעה. בשנה שחלפה הייתה לנו ההזדמנות לבדוק את התחושה הזו באמצעות פרויקט הערכה. המחקר, שבוצע על-ידי צוות מעריכות מיחידת המחקר וההערכה של המכון לחינוך דמוקרטי, כלל סדרה של ראיונות וקבוצת מיקוד עם מובילי התכנית ובוגריה וכן שאלון שנשלח לבוגרי התכנית לדורותיה.

השאלה שעמדה למבחן היא: האם בוגרי תכנית העמיתים הם סוכני שינוי אפקטיביים בתחום הקיימות. אולם, כדי לתת מענה לשאלה נדרשנו לשאול את עצמנו: מה מאפיין סוכן/ת שינוי אפקטיבי/ת? תאמרו, מישהי או מישהו שפועל/ת מעמדה המשפיעה על ציבור גדול: ברמה ארצית, ברשות מקומית או ממוקד אחר של קבלת החלטות או, לחלופין, ביצירת תהודה ציבורית כמוביל/ת דעה. ואכן, זהו מימד חשוב - אך לא מספק. לכן, לאחר ניתוח ראיונות ושיחות רבות עם הצוות הוחלט למדוד את הצלחת הפעולות שעושים הבוגרים לפי ארבעה מימדים:

מאפיינים של סוכן שינוי

  1. תדירות ועקביות הפעולות: האם פעולה חד פעמית או מתמשכת?

  2. היקף ההשפעה: מה מוטת ההשפעה של הפעולה?

  3. ליבת הפעילות: האם הפעולה המשלב חברה, כלכלה וסביבה, ו/או מכוונת לפתרון 'במעלה הזרם' המתייחס לשורש הבעיה ולא (רק) לסימפטומים שלה?

  4. חדשנות: האם הפעולה יוצרת משהו חדש בעולם הקיימות, שהוא מקורי, מעורר השראה, פורץ דרך, משנה חשיבה ו/או משנה את חוקי המשחק?

 

אז כיצד מאפיינים את עצמם בוגרי התכנית?

תדירות ועקביות:  66% מהמשיבים לשאלון מדווחים על קידום קיימות באופן שוטף, עקבי (27% - מדי פעם).

היקף השפעה: 75% מהמשיבים מאפיינים את עצמם כבעלי השפעה או פוטנציאל השפעה במסגרות בינוניות עד כלל ארציות.

ליבת הפעילות: 65% מהמשיבים מדווחים כי הם מקדמים עשיה המשלבת שיקולים מערכתיים ופתרונות במעלה הזרם.

חדשנות: כ-40% מהמשיבים העריכו עצמם כגבוהים בסולם של חדשנות ומקוריות. זהו ממד שבלט יותר בקרב העוסקים בתחום העסקי-כלכלי, מה שגורם לנו לחשוב, שחדשנות נתפסת בקרב המשיבים בעיקר כמאפיין של טכנולוגיה או מוצר ופחות כ'חדשנות חברתית' (social innovation), שמאפיינת עשייה של לא מעט בוגרים.

 ומה לגבי התכנית עצמה? כיצד היא נתפסת על-ידי הבוגרים במבט לאחור? אז 72% מהמשיבים מייחסים לתכנית תרומה רבה/רבה מאד ו-15% מייחסים לה תרומה מהפכנית! התרומה המרכזית המיוחסת לתכנית היא הרחבת הידע והמודעות, אך בולטת גם התרומה לשינוי תפיסת העולם ולחיזוק תחושת שייכות לקהילה של אנשים הפועלים לקדם קיימות בישראל. באותה שעה, לתכנית יוחסה תרומה נמוכה יחסית במתן כלים ומיומנויות לקדם שינוי - מימד שמובילי התכנית שוקדים על חיזוקו כבר במחזור הנוכחי של התכנית.

אחד הממצאים המעניינים שעלה בהערכה הוא, שעל אף המוטיבציה הגבוהה בקרב המשיבים לקדם קיימות בתחומם (80%), 46% מהמשיבים מרגישים שהם עושים פחות ממה שהיו רוצים. אין ספק, כי עוד ארוכה הדרך להטמעה של קיימות בכל מגזרי העיסוק של בוגרי התכנית - ובוגרים אכן מדווחים על חסמים כמו אדישות ארגונית ובירוקרטיה. אולם, חלק מהחסמים קשורים למשאבים אישיים (כסף, כמובן - אבל גם זמן), תחושת בדידות והעדר מסגרת וכן חוסר בכלים להובלת שינוי. רשת פעילה של בוגרי התכנית יכולה לתת מענה לפחות לחלק מהחסמים הללו ולמנף את הפוטנציאל העצום שקיים בקרב הבוגרים להגדלת ההשפעה שלהם על החברה הישראלית.

לסיום, תודה רבה לכל בוגרי התכנית שהקדישו מזמנם לתהליך הלמידה החשוב הזה אודות ההשפעה של התכנית על המשתתפים בה. המסקנות וההמלצות משרתות אותנו בשיפור של התכנית והתמיכה בבוגריה בהובלת שינוי בחברה הישראלית.

 למידע נוסף על תהליך ההערכה ותוצאותיו ניתן לפנות מאירה הנסון, רכזת הערכה במרכז השל.

מאירה הנסון

חוקרת ומרצה בתחום הקיימות. עובדת במרכז השל כרכזת הערכה וכמרצה מן החוץ בבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית.