תמי צרי - עץבעיר - CityTree - شجرة بالبلد

עץבעיר הוא קהילה ובית ספר לאקולוגיה עירונית. "העץ" חוקר את החיים, מפיץ ידע ופרקטיקות, יוצר חיבורים ומזמן מפגשים. בלבו דירת הדגמה שבה אפשר להתארח, ללמוד ולהיפגש. הדירה פתוחה לביקורים ספונטניים בכל יום שלישי מ-11:00 בבוקר ועד 19:00 בערב. אנחנו ברח' ביאליק 25 דירה 7, תל אביב.
לתיאום מפגש, סדנה או לימודים/מגורים:

03-5254196,  tree@citytree.net