לומדים ממשברים – קול קורא להצגת תכנים בכנס קיימות וקהילה

לומדים ממשברים – קול קורא להצגת תכנים בכנס קיימות וקהילה