אסטרטגיה עירונית השלב הבא

חלק מתהליך הטמעת תוכנית ברית ערים של הפורום ה-15 בעירית הרצליה, מקיימים בעיריה בצד תהליך הכשרה לצוות קיימות עירוני [המורכב ממנהלות ומנהלים בדרגי ביניים], גם הכשרה להנהלה הבכירה  בעיריה, המובלת על ידי תחום קיימות מקומית במרכז השל. 

בראש התהליך העירוני מוביל אהוד לזר סמנכ'ל עירית הרצליה העומד בראש אגף פרוייקטים חדשנות ואסטרטגיה, יחד עם אנשי היחידה הסביבתית עומרי משעלי ואסף ידין, ומכוון את המנהלים ליוזמה וחדשנות בצד  עבודה במסגרת תוכנית העבודה, על פי הקווים שמתווה לזר וראש העיר משה פדלון. 

ביום העיון שהתקיים השבוע הציג שחר סולר, סגן מנהלת מנהל תכנון וראש אגף תכנון אסטרטגי, את התפיסות והכיוונים האסטרטגים הנמצאים כיום במנהל תכנון בפני ההנהלה הבכירה של עיריית הרצליה. 

התפתחה שיחה ערה. בצד הביקורת על הכיוונים שמובילים יחידות ממשלתיות אחרות, פנה השיח גם לסוגיות של כיוונים והכרעות אסטרטגיות על ההקשר העירוני המטרופוליני והארצי. 

העניין הרב בשיחה נבע הן מהתוכן והן מעצם קיומה של השיחה.  

הערים זזות קדימה ומובילות תהליכים בלי לחכות למשרדי הממשלה. תהליך זה קורה בלי קשר לשיתוק הממשלתי  המאפיין את השנה האחרונה.... הוא מתרחש כבר עשורים בכל העולם בערים בכל סדרי הגודל ובכל היבשות. גם בישראל התהליך הזה בולט ועצם קיומו של פורום ה -15 המוביל תהליכים שונים, הרבה לפני שמשרדי הממשלה מוכנים לאמץ אותם, הוא דוגמא מובהקת לכך. [במפגש הזכיר סולר את ההחלטה של מהל תכנון להחיל את תקן בניה ירוקה על כלל תוכניות הבניה במהלך 2020, כ 6 שנים אחרי שהתקן אומץ על ידי ערי פורום ה 15]. 

בצד התהליך המבורך של ערים המובילות תהליכים מתוך הכרות עם האתגרים והיכולות המקומיות, נראה שעכשיו הזמן להתחיל לייצר ולהעמיק את השיח בין ההנהגות הערים לבין משרדי הממשלה באשר לתהליכים האסטרטגים.  

בשלב הראשון הערים זזו קדימה גיבשו ועיצבו סדר יום מתקדם, כפי שהציג מנכ'ל פורום ה-15 עו'ד איתן אטיה בהרצאה אחרת המפגש. אם שלב זה התאפיין בהצבת חלופה  וביקורת על המדיניות הממשלתית, נראה שעתה העת לשיח מעמיק, בירור האתגרים ולימוד הדדי. ובעיקר שילוב כוחות כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים שמשבר האקלים בראשם.  

משמאל: שחר סולר, סגן מנהלת מנהל תכנון וראש אגף תכנון אסטרטגי

צילום קאבר: רן רביב.