העסקה הוגנת ככלי לחברה טובה - ביעור הניצול בעולם ההעסקה

תנועת 'דרור ישראל' והסתדרות הנוער העובד והלומד כחלק ממנה, מובילה תכנית לשינוי עולם ההעסקה, בדגש על בני נוער, מתוך הבנה ששינוי בתחום הזה הינו קריטי על מנת ליצור לכולנו קהילה מקיימת.

כדי לבנות קהילה מקיימת צריך להתקיים חיבור בין 3 פרספקטיבות: סביבתית, כלכלית וחברתית. כאשר אחד מהתחומים חווה ניצול – החיבור נפגם והקהילה לא תהיה ברת קיימא.

 

תחום העבודה מהווה תחום מרכזי בחייהם של מבוגרים, צעירים ובני נוער, וכדי ליצור קהילה מקיימת יש להקפיד על החיבורים ועל ביעור הניצול בכל מכלול החיים – ולא רק כשאנחנו בשעות הפנאי או בתחום הצריכה. לשם כך, אנחנו צריכים לשפר את עולם ההעסקה ולייצר סביבה שטוב לחיות בה, בלי הבדל של פנאי ועבודה.

כדי לשפר את עולם העסקה, תנועת 'דרור ישראל' מקדמת העסקה הוגנת ע"י עידוד רכישה ומתן במה למעסיקים הוגנים, ובונה תוכניות חינוכיות לבני נוער שמסבירות ונותנות להם כלים להשתלב בעולם העבודה, להכיר את זכויותיהם ולבחור לעבוד במקומות עבודה הוגנים אשר דואגים לזכויותיהם יחד עם עמידה על זכויותיהם במידה ונפגעו.

 

ההטמעה בשטח נוצרת דרך מגוון יוזמות, ביניהן:

1. ירידי תעסוקה – יריד מעסיקים הוגנים המחפשים עובדים צעירים (לקראת הקיץ) ומתחייבים לעמוד בתנאי העסקה הוגנת. תהליך ההצטרפות ליריד והצגה של הרעיון בפני מעסיקים מקרב בצעד נוסף עסקים שלא מודעים למה היא העסקה הוגנת ועוזרת להם לעשות את השינויים הנדרשים.

2. תעודת כשרות חברתית – תעודה הניתנת כמעיין "הכשר" לעסקים שמעסיקים בצורה הוגנת, על בסיס תפיסת האחריות ביהדות על האדם העובד וזכויותיו. בפעילות משותפת עם רב העיר, מחולקת התעודה בדרך שיוצרת הד חיובי בסביבה בה העסקים פועלים ומקדמת את אחריות החברה הבוגרת על קיומם של מעסיקים הוגנים וחיזוקם.

3. רישוי עסק – הוספת קריטריון של העסקה הוגנתלמתןרישוי עסק כתנאי מחייב נוסף שנבדק על ידי הרשות המקומית בדומה לאישור כיבוי אש.

4. עידוד חברתי – קהילות מעודדות קנייה בעסקים הוגנים ובעסקים בהם יש ועד לעובדים.

5. ליווי נערים עובדים והתאגדויות במקום העבודה –הסתדרות הנוער העובד והלומד היא הארגון היציג לבני נוער וצעירים ומקיימת פעולות הסברה וחינוך להגברת המודעות לזכויות הנוער בעבודה (הרצאות בבתי ספר ומרכזי נוער בלתי פורמאליים, קמפיינים בתקשורת), ליווי התאגדויות עובדים בצעדיהם הראשונים החל מהקמת ועד במקום העבודה ועד מימוש ההסכם הקיבוצי (כדוגמאת התאגדות עובדי בורגראנץ, פיצה האט), ייצוג וסיוע מקצועי ומשפטי במיצוי זכויות בעבודה גם בבתי הדין לעבודה.

 

שם הארגון: דרור ישראל

מציגת הכלי: גלית הרן

מייל: Galit-h@drorisrael.org.il

http://www.drorisrael.org.il/