סיור בעיר בהובלת תושבים

חיזוק זהות מקומית וחיבור למרחב העירוני באמצעות סיורים עירוניים

 

סיור הוא הזדמנות לספר את הסיפור של התושב, השכונה, הקהילה או העיר מנקודת המבט הייחודית למי שחי בה, ומאפשר חיזוק החוסן האישי והחוסן הקהילתי במקביל.

הקורסים "בואו נלך על זה" של מרכז קהילתי מגיד והרשות לאיכות סביבה וקיימות ו-"מסיפור לסיור" של אדר' חדוה יערי, נוצרו במטרה לתת לתושבים ארגז כלים לבנייה והובלה של סיורים במקום בו הם חיים באמצעות הנגשת ידע ותוכן רלוונטי, חשיפה למקורות ידע, פיתוח תפיסה וחשיבה על מקומו של הסיור בעירוניות, וכלים להדרכה נכונה ושימוש במתודיקה מתאימה.

העיקרון המרכזי מאחורי הסיורים הולך יד ביד עם מורשתה של האקטיביסטית האורבניסטית ג'יין ג'ייקובס (2006-1916) שהאמינה כי תושבים הם המומחים האמיתיים למקום בו הם חיים.

יתרונות הכלי:

- חיזוק זהות מקומית ותחושת שייכות למרחב הציבורי

- העצמת אוכלוסיות מוחלשות – כל אחד יכול, בכל גיל, מכל רקע אישי או מקצועי

- סיורים כאקטיביזם - דמוקרטיזציה של המרחב הציבורי - עידוד התבוננות וחשיבה ביקורתית וסקרנית

- עידוד כלכלה מקומית דרך תיירות קהילתית

- עידוד קשרי קהילה – בניית רשת שיתופי פעולה בעיר

- עידוד אזרחות פעילה Bottom Up ושיתוף פעולה בין הרשות המקומית לתושבים

 

מציגות המודלים:

* "מסיפור לסיור" תציג: אדר' חדוה יערי - מומחית לקיימות עירונית וקהילתית  hedva.yaari@gmail.com

תושבת פעילה בשכונת מעוז-אביב, מובילה סיורים בתל-אביב ובלונדון, מנחה בקורס "בואו נלך על זה" ומובילת פסטיבל "הליכות ג'יין" 2019 בת"א:

https://www.facebook.com/TLVJaneswalk/?eid=ARDN2cm2chJdUuhJgyMr_guW30gvVeX1U5Kf4wEP3ggzzysmI5WPtFs3qnnJHl7og1jyHFRBblRL1Q9l


* "בואו נלך על זה" תציג: קרן גוטליב - רכזת קיימות, מרכז קהילתי מגיד, עיריית תל-אביב יפו.  keren.brick@gmail.com

"בואו נלך על זה" נולד כיוזמה של תושבת שכונת הצפון הישן טל שקד במסגרת תוכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת": https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Pages/SustainableNeighborhood.aspx