כלכלה מעגלית בישראל

כלכלה מעגלית בישראל

מהי כלכלה מעגלית?

הכלכלה המעגלית היא מודל כלכלי שמטרתו להגדיל את היעילות שבה נעשה שימוש במשאבים ובחומרי גלם בתהליך הייצור והצריכה של מוצרים ומערכות לאורך כל שרשרת האספקה. "כלכלה מעגלית" יוצאת מתוך נקודת הנחה שהמודל הליניארי של הכלכלה, המבוסס על ייצור, צריכה ויצירת כמות הולכת וגדלה של פסולת, אינו מסוגל להתקיים לאורך זמן בגלל הכמות המוגבלת של משאבים על פני כדור הארץ וההשפעות הסביבתיות ההרסניות הנגרמות ממנו. הכלכלה המעגלית מאופיינת במיצוי ובשימוש חוזר מרבי של משאבים וחומרים והיא מחייבת התייחסות כוללנית מעגלית (הוליסטית) משלב בחירת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור של המוצר, השימוש בו וכלה בסיום חייו. המודל פותח דרכים והזדמנויות חדשות לעשות עסקים בעלות פוטנציאל כלכלי אדיר, ביניהן דרכים הקשורות לעיצוב המוצר והאריזה שלו, לאופן השימוש במוצר, למעבר ממודל של אספקת מוצרים לאספקת שירותים, ליצירת שיתופי פעולה חדשים ועוד.

מהיכן המוטיבציה לכלכלה מעגלית?

לכלכלה מעגלית יש פוטנציאל להתייעלות במשאבים והגדלת הפריון, הפחתת פליטות וזיהום, הפחתת פסולת, הפחתת התלות בחומרי גלם. כיום קיימת היערכות והתאמה לשינויים ברגולציה העולמית והתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים. לדוגמה, הצעת חוק המקודמת באירופה שעד 2030 לא יכנסו לאירופה מוצרים שאינם ניתנים למיחזור ואיסור שימוש במוצרי פלסטיק חד-פעמיים. כלכלה מעגלית היא מגמה עולמית, ולימוד המגמה יאפשר פיתוח מודלים חדשים כמו מעבר ממכירת מוצרים למכירת שירותים, סימביוזה תעשייתית, שימוש בהדפסת תלת מימד לחיסכון בחומרי גלם, וכו'.

המעבר לכלכלה מעגלית בישראל מתרחש בימים אלו

כחלק מהמאמצים של מרכז השל לקיימות להאיץ בגיבוש תכנית לאומית אסטרטגית ארוכת טווח בתהליך שיתופי רב-מגזרי, הוקם צוות משותף עם הממשלה, ה OECD והמכון הישראלי לדמוקרטיה. המודל כלכלה מעגלית מהווה את אחד הכלים האסטרטגיים להפחתת פליטות פחמן כחלק מהתכנית הלאומית לישראל ל- 2050.

בימים אלו משרד הכלכלה מוביל תכנית לאומית להטמעה של כלכלה מעגלית במגזר התעשייתי כחלק מהתוכנית הלאומית ל-2050.

מרכז השל לקיימות נרתם לסייע בגיבוש התכנית הלאומית לכלכלה מעגלית ומקדם תהליכי למידה ממדינת הולנד. בתמיכת שגרירות הולנד הוזמן מר ארנוד רודולף וולראכט, מומחה לכלכלה מעגלית בעל שם עולמי, כמרצה אורח לסדנא לגיבוש התכנית הלאומית לכלכלה מעגלית של למדינת ישראל שמוביל משרד הכלכלה. 

המעבר לכלכלה מעגלית בהולנד

הולנד הינה המדינה המובילה בעולם כיום בנושא מעבר לכלכלה מעגלית שפיתחה תוכנית מדינית רחבה בנושא. התוכנית ההולנדית מתווה את המדיניות והחזון עבור 2050 וכוללת יעדים שאפתניים של צמצום השימוש בחומרי הגלם ב- 50% עד 2030 ותכנון חומרים ומוצרים באופן המאפשר שימוש בהם במהלך מעגלי שיביא להפסד מינימאלי בסיום חיי המוצר. התוכנית קובעת את היעדים שיש לנקוט בדרך ל 2050 וכוללת תוכניות מעשיות רבות המיושמות בשנים האחרונות כדי להגיע ליעדים אלו. ממשלת הולנד מיישמת כלי מדיניות רבים על מנת להגיע ליעד של כלכלה מעגלית מלאה וכן נוקטת בגישה מערכתית כדי להאיץ את המהלך ומשלבת את השלטון המקומי, המגזר האזרחי והמגזר העסקי.

הולנד רואה את הפוטנציאל הכלכלי העצום שטומן בתוכו המעבר לכלכלה מעגלית בתחום החדשנות והפיתוח העסקי, פיתוח מומחיות הולנדית בעיצוב מעגלי והגדלת היצוא. בהתאם למחקר שערך ה- The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO היתרונות של המעבר לכלכלה מעגלית בהולנד תגדיל את המחזור העסקים ב- 7.3 מיליארד יורו, תיצור 54,000 משרות חדשות והשימוש בחומרי גלם יופחת בכ- 100,000 קילוטון (רבע מכלל היבוא השנתי של חומרי הגלם בהולנד). על פי ההערכות, הכלכלה המעגלית יכולה להוביל לגידול נוסף בתוצר הנע בין 1.5 מיליארד אירו (בתרחיש עסקים כרגיל) ל 8.4 מיליארד אירו (בתרחיש כלכלי מעגלי מקסימאלי). יתרונות אלו כמובן מתווספים לתועלת משיפור בבריאות הציבור והפחתת פליטת גזי החממה בהתאם להתחייבויות הולנד בהסכם פריז.