קורס דמוקרטיה עירונית - שיתוף, השתתפות ומעורבות קהילתית

קורס דמוקרטיה עירונית - שיתוף, השתתפות ומעורבות קהילתית

מבוא

חלק בלתי נפרד מעירוניות טובה, היא רמת המעורבות של תושבים בתהליכי קבלת החלטות המעצבות את איכות החיים והסביבה שלהם. בשנים האחרונות אנו עדים למגוון נסיונות להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית - קידום שקיפות, היוועצות ציבור, שיתוף ציבור בתכנון, פלייסמייקינג, בניית שותפויות, ועד העצמה והעברת סמכויות לקהילה. התועלות של מהלכים אלו משמעותיות - תכנון, שירותים ומרחב ציבורי מותאמים יותר לצרכי התושבים, זיהוי והתמודדות מועילה עם חסמים והתנגדויות, קידום הון חברתי וחוסן קהילתי ועוד.

מטרות

  • משתתפי הקורס יכירו ויעמיקו בתיאוריות וכלים מעשיים לשיתוף, השתתפות ומעורבות הקהילה ברמה המקומית.

  • לקדם למידת עמיתים ולטפח פרופסיה להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

אוכלוסיית יעד

הקורס מיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

ייעוץ, ניהול אקדמי והנחייה

מר רן רביב, מנהל המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל לקיימות.

ד"ר אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אונ' תל אביב.

מתכונת הלימודים

הקורס יכלול 4 ימי למידה, בשעות 9:00-15:15, בימי ג' בשבוע, במועדים - 5.11.19, 12.11.19, 19.11.19, 26.11.19.

המפגשים יתקיימו במרכז השל לקיימות, רבניצקי 4, ת"א (מרחק הליכה מתחנת רכבת השלום).

את המפגשים יובילו רן רביב וד"ר אורלי רונן, אליהם יצטרפו מרצים מובילים בתחומי שיתוף והשתתפות ציבור, מעורבות קהילה וכדומה.

שכר לימוד

עלות הקורס היא 1300 ש"ח. ניתן לשלם בעד 4 תשלומים.

פירוט מרצים

מרצים מובילים בתחומי שיתוף והשתתפות ציבור, מעורבות קהילה וכדומה.

נושאי הקורס

  • תיאורייה - קיימות מקומית, נחלת הכלל והמנעד הדמוקרטי, שיתוף והשתתפות ציבור, סוציולוגיה של הקהילה, פעולה בגישה קהילתית, פיתוח חוסן קהילתי.

  • הנחיית תהליכים השתתפותיים - יצירת מקום - פלייסמייקינג, אמנות האירוח (Art of Hosting).

  • כלים לשיתוף ציבור - שקיפות והנגשת מידע, היוועצות ציבור, בניית שותפויות, העצמה וניהול משותף.

  • משילות ושיתוף - מנגנוני רשות, מנגנונים דיגיטליים וערים חכמות, בניית שותפויות תלת מגזריות.

  • חקרי מקרה מהארץ ומהעולם

הרשמה

מעוניינים לקבל פרטים נוספים על הקורס, דרכי ההרשמה והתשלום? מלאו את הטופס הבא: