קורס דמוקרטיה עירונית - שיתוף, השתתפות ומעורבות קהילתית

מבוא

חלק בלתי נפרד מעירוניות טובה, היא רמת המעורבות של תושבים בתהליכי קבלת החלטות המעצבות את איכות החיים והסביבה שלהם. בשנים האחרונות אנו עדים למגוון נסיונות להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית - קידום שקיפות, היוועצות ציבור, שיתוף ציבור בתכנון, פלייסמייקינג, בניית שותפויות, ועד העצמה והעברת סמכויות לקהילה. התועלות של מהלכים אלו משמעותיות - תכנון, שירותים ומרחב ציבורי מותאמים יותר לצרכי התושבים, זיהוי והתמודדות מועילה עם חסמים והתנגדויות, קידום הון חברתי וחוסן קהילתי ועוד.

מטרות

 • משתתפי הקורס יכירו ויעמיקו בתיאוריות וכלים מעשיים לשיתוף, השתתפות ומעורבות הקהילה ברמה המקומית.

 • לקדם למידת עמיתים ולטפח פרופסיה להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

אוכלוסיית יעד

הקורס מיועד לבעלי תפקידי תכנון וקהילה ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה ובחברה אזרחית, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים פרקטיים להרחבת המנעד הדמוקרטי ברמה המקומית.

ייעוץ וניהול אקדמי

מר רן רביב, מנהל המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל לקיימות.

מתכונת הלימודים

 • היקף השעות בקורס: 28 שעות (4 ימי למידה).

 • יום הלימודים : ימי  ג' אחת לשבוע, בין השעות 09:00-15:15.

 • מועד פתיחת הקורס: 30 באפריל, 2019.

 • מועדי הקורס: 21.05 ,14.05 ,07.05 ,30.04.

 • מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי , רח' הארבעה 28 ,מגדל חאג'ג הצפוני, תל אביב (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום).

חובות הקורס

 • נוכחות של 100%, קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% והגשת עבודת גמר.

שכר לימוד

מפורט במערכת ההרשמה של מרכז שלטון מקומי, ראו בהמשך עמוד זה.

פירוט מרצים

מרצים מובילים בתחומי שיתוף והשתתפות ציבור, מעורבות קהילה וכדומה.

נושאי הקורס

 • תיאורייה - קיימות מקומית, נחלת הכלל והמנעד הדמוקרטי, שיתוף והשתתפות ציבור, סוציולוגיה של הקהילה, פעולה בגישה קהילתית, פיתוח חוסן קהילתי.

 • הנחיית תהליכים השתתפותיים - יצירת מקום - פלייסמייקינג, אמנות האירוח (Art of Hosting).

 • כלים לשיתוף ציבור - שקיפות והנגשת מידע, היוועצות ציבור, בניית שותפויות, העצמה וניהול משותף.

 • משילות ושיתוף - מנגנוני רשות, מנגנונים דיגיטליים וערים חכמות, בניית שותפויות תלת מגזריות.

 • חקרי מקרה מהארץ ומהעולם

הרשמה

מחלקת הדרכה  של מרכז השלטון המקומי עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט: www.masham.org.il לרישום מקוון יש להיכנס לאתר, במסך הראשי יש להיכנס ל"univercity  - פעילויות הדרכה" ולאחר מכן יש להיכנס ל: "רישום לקורסים , ימי עיון וכנסים".   

לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים". במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד,  אנא פנו במייל register@masham.org.il או  03-6844227  לתמיכה טכנית או 03-6844253 לנירה.