מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות

מבוא

בשני העשורים האחרונים תחומי הסביבה השונים במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות תופסים מקום רחב יותר ויותר בעשייה, מתוך הבנת חשיבות הסביבה לאיכות חיים ובריאות הציבור, וכחלק ממגמה גלובאלית לקידום פיתוח בר קיימא. מתוך כך, תפישת הכלכלה המקומית מחד, והקצאת תקציבים ממשלתיים ואחרים התפתחה רבות. כיום זמינים מגוון משאבים תקציביים ואחרים לקידום שמירת טבע, איכות סביבה ופיתוח בר קיימא, כמו גם בתחומים משיקים כמו תחבורה בת קיימא, בנייה ירוקה, שימור אנרגיה ומעבר לאנרגיות מתחדשות, התחדשות עירונית, שיקום שכונות, יזמות קהילתית, גינות קהילתיות, חינוך סביבתי במערכת החינוך ועוד. רשות מקומית אשר מנצלת את התקציבים הללו ומקדמת פרוייקטים בתחומה מרוויחה איכות חיים לתושביה, שומרת על הסביבה וחוסכת כסף ומשאבים.

מכיוון שהנושא מנוהל ע"י מספר משרדי ממשלה ואירגונים, ישנו קושי לאתר את התמיכות בזמן ולהגישן כהלכה. בנוסף, גם כאשר מאושרת תמיכה רשויות רבות לא ערוכות למורכבות ומתקשות במימוש הפרוייקטים.

קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למיצוי תקציבים בנושאי סביבה - איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מייטבי והנחיות למימוש ההתחייבויות וקבלת התמיכה.

מטרות הקורס

 • הכרות עם מקורות ההכנסה השונים שמעמידים משרדי הממשלה וכללי הקצאתם.

 • הקניית כלים לאיתור וגיוס משאבים מגופים נוספים כגון קרנות, פילנתרופיה, שיתופי פעולה וכו

 • מפגש עם אנשי המקצוע והכרות עם מקורות מידע רלוונטיים

 • הכנה להגשה מייטבית של בקשות תמיכה וקולת קוראים

 • מעקב תקציבי – הקניית כלים לניהול תקציבי שיאפשר מימוש התמיכה באופן אפקטיבי

אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות ואיגודי ערים - גזברים, מנהלי מחלקות קיימות, נושאי תפקיד ביחידות סביבתיות, ממונים על הכנסות, חשבים ותקציבנים, מנהלי חשבונות. כמו כן ליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי.

יעוץ וניהול אקדמי  

רוני ארז  – המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל לקיימות. 

מתכונת הלימודים

 • היקף השעות בקורס:  28 ש"א (4 מפגשים)

 • יום הלימודים :  ימי ד' אחת לשבוע,   בין השעות 15:15-09:00

 • מועדי הקורס:  6.5.2020, 13.5.2020, 20.5.2020, 27.5.2020.

 • מקום הלימודים:  מרכז השלטון המקומי , רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני,  תל אביב (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום)

חובות הקורס ותעודה

 • חובת נוכחות של  100% משעות הלימוד. קבלת תעודה מותנית  בנוכחות של 85% לפחות והגשת עבודת גמר .

 • קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת 80 שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה.

נושאים ראשיים בקורס

 • קיימות רחבה - כיצד נושאים רבים ומגוונים יכולים לתרום לקיימות ברשות המקומית

 • תקציבי ממשלה - הכרות עם בעלי תפקידים במשרדים הרלוונטיים ולמידה על הקולות קוראים העתידים לצאת וכיצד לגשת אליהם

 • הכרות עם תכניות רלוונטיות של האיחוד האירופי - Horison 2020; LIFE

 • הכרות עם קרנות, אירגונים ומאגרי מידע רלוונטים

 • תכנון אסטרטגי לקיימות - הכנת הרשות לייעילות במיצוי תקציבים והזדמנויות

 • מיצוי תקציבים קיימים ע"י התקשרויות ושיתופי פעולה עיסקיים (על בסיס ROI)

 • הגשות לתמיכות וקולות קוראים - קריטריונים, אדמיניסטרציה ותקשורת עם משרדי הממשלה

 • זווית החשבות - כיצד להבטיח מימוש מלא של תמיכות ומענקים

הרשמה ושכר לימוד

ההרשמה לקורס בפועל תבוצע בהמשך דרך מערכת ההרשמה של מרכז שלטון מקומי. בינתיים, אם אתם מתעניינים בקורס, אנא השאירו פרטי קשר ונחזור אליכם כשתפתח ההרשמה בצורה רשמית: