מה לנו וליעדי פיתוח בר קיימא של האו

מה לנו וליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם?

אנו חיים בעולם גלובלי של שינויים מפליגים בקצב מסחרר. הפתרון לבעיות רבות טמון ברשת יחסי הגומלין של אינטרסים וגורמים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים.

אולם במצב של היום נדמה שפערי שפה, תפיסה, ידע כמו גם חוסר הסכמה על עקרונות פעולה מקשים כולם על הגעה לפתרונות מערכתיים מוסכמים, ואף מגבירים את חוסר האמון והחשש בין המגזרים. משרדי הממשלה לעתים מושכים לכיוונים מנוגדים לפתרון בעיה. ארגוני החברה האזרחית נוטים לעבוד בנישה מבודדת על פי תקציבים זמינים, ובמקרים רבים מוותרים על הסינרגיה האפשרית בעבודה בין ארגונית ועם הממשלה.

איננו יכולים לעבוד לבד יותר. רבות מהבעיות המורכבות המונחות לפתחנו אינן ניתנות לפתרון על ידי תחום אחד, משרד ממשלתי בודד כל שכן ארגון או מומחה מסוג אחד. דווקא משום כך, בעולם בו הכלכלה והמדיה החברתית כה כרוכות זו בזו, נדרש לעצב דיאלוג וסנכרון הדוק יותר בין סקטורים שונים. עלינו לטפח יחסים בין קבוצות ומגזרים ולסייע להם לפתח שותפות. לשאוף לעצב פרספקטיבות משותפות תוך הבנה מחודשת של המחויבות הקולקטיבית לפעולה בצוותא בין קבוצות ושחקנים שלכאורה הינם בעלי אינטרסים יריבים. יצירת עולם טוב יותר מחייבת יצירת שותפות. גורמי ממשל וחברה אזרחית בעולם מגיעים להכרה שעליהם לעבוד יחד כדי להתמודד עם אתגרי העולם המודרני ליצירת שינוי לטוב המשותף.

מה זה בעצם ה-?SDGs

אג'נדה 2030 - "יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא" (sustainable development goals- SDGs)  הינה פלטפורמה גלובלית של האו"ם הכוללת 17 יעדי פיתוח חדשים של פיתוח בר-קיימא - SDGs – ומימושן של 169 מטרות עד שנת 2030. בתחומים מגוונים כגון צמצום העוני, שוויון בין המינים, קידום הבריאות, ביטחון התזונה, זכויות העובדים, הגנת הסביבה ועוד.

התכנית שנבנתה בתהליך היוועצות הגדול ביותר שהתקיים עד כה באו"ם התקבלה פה אחד על ידי 193 מדינות לרבות ישראל ומהווה כיום מסגרת רעיונית רחבה וגלובלית המקדמת שיתוף פעולה רב תחומי ורב מיגזרי.

בעולם אג'נדה 2030 נתפסת כפרדיגמה העולה של המאה ה-21, מדינות, ערים, עסקים, קרנות ועוד, משתמשות במסגור של ה- SDGs כדי להגדיר את מטרותיהן, להעריך את ביצועיהם ולקדם שיתופי פעולה רחבים.

ישראל נמצאת בפיגור אחרי רוב המדינות שהחלו בנקיטת מאמצים להטמעת היעדים, אך נראה שחלה התקדמות מסוימת בהיערכות של הממשלה בקידום מספר יעדים.

ביוני 2018 הנחה ראש ממשלת ישראל על הקמת צוות בין משרדי לתיאום פעולות ישראל בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא ולהיערך להציג את ההיערכות של ישראל ביולי 2019 באו"ם.

גם בחברה האזרחית החלה התעוררות וכנסים בנושא החלו במגזר העסקי, החינוכי ובאקדמיה.

הצורך במסגרת רעיונית לשיח המחבר בין סדר היום של ארגונים הפועלים לקידום שינוי חברתי בתחומים שונים, ומאפשר להם לעבוד יחדיו למען מטרות חברתיות שונות, הוביל אותנו במרכז השל  ליצור שותפות עם עמותת "איתך- מעכי" וארגון הגג של המגזר האזרחי- "מנהיגות אזרחית" לקדם את השיח של ה- SDGs בקרב החברה האזרחית.

 אנו מזהים מספר הזדמנויות במסגור היעדים הגלובליים של האו"ם עבור החברה האזרחית:

  • שיתוף פעולה- הרחבת השיח ושיתוף הפעולה בין הארגונים החברתיים בישראל תחת מסגרת רעיונית אחת
  • השפעה על מדיניות הממשלה- מנוף בינלאומי לקידום אג'נדות וסוגיות אזרחיות כאמצעי להשפיע על מדיניות
  • גיוס משאבים מגופים בינלאומיים ומקומיים שמבקשים לקדם את הטמעת היעדים הגלובליים של האו"ם ומזהים את ההזדמנויות הגלומות בו.

בספטמבר נערך כנס ראשון עם מנכ"לי ארגוני הגג של חברה אזרחית בישראל, והכנס השני ייערך עבור מנכ"לים ובכירים במגזר השלישי ב-6 לנובמבר. הכנס מהווה הזדמנות לארגונים מהמגזר השלישי ללמוד על המסגרת הרעיונית, לייצר שיתופי פעולה רב תחומיים ולהבין את ההזדמנויות הגלומות במסגור של אג'נדה 2030- SDGs.

סרטוני הכנס

אג'נדה 2030 - ברכות מטעם קרן היינריך בל - רומי שפירא

 

הצגת אג'נדה 2030 - עו"ד ענת טהון אשכנזי

 

אג'נדה 2030 - הפוטנציאל לקידום שיתופי פעולה בין הממשל לחברה האזרחית - ליאור פינקל-פרל

 

אג'נדה 2030 ככלי לקידום מדיניות בזירות השפעה שונות וקהילות מגוונות

 

מה ניתן ללמוד בישראל ממדינות שהטמיעו את אג'נדה 2030?

 

אג'נדה 2030 - אלו צעדים ממשלת ישראל נוקטת כיום להטמעת אג'נדה 2030 - גלית כהן

 

 

אנחנו אסירי תודה לשותפנו בפרויקט ארגון איתך מעכי, מנהיגות אזרחית וקרן היינריך בל התומכת ועוזרת בקידום הפרויקט.

לפרטים נוספים:

ויקטור וייס victor@heschel.org.il

דיויד דוניץ davidd@heschel.org.il