קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית - מחזור י"א

המאה ה 21 שמה את הערים והעירוניות במרכז. בערים באים לידי ביטוי אתגרי החברה הישראלית בתחומי חברה, סביב וכלכלה. ערים הן הזדמנות עצומה לאיכות חיים ובריאות, תרבות ושגשוג כלכלי, חדשנות, יצירתיות וחוסן קהילתי. הקיימות מציעה לנו אסטרטגיה עירונית הוליסטית, שכבר היום מכוננת תכנון, ניהול והתנהלות של מאות ערים בעולם. הקורס מציג מגוון תפיסות חדשות ביותר אל מול הסוגיות העומדות במרכז סדר היום המקומי ומאפשר למשתתפים הבנה רחבה של שדה הפעילות העירוני, וזאת באמצעות חקר דוגמאות ומקרים מהעולם ומהארץ, הרצאות, סדנאות וסיור.

ההרשמה לקורס נערכת בצורה מקוונת ע"י מחלקת ההדרכה של מרכז שלטון מקומי באתר זה.

מחזור י"א יתקיים בשיתוף עם פורום ה 15 שמוביל את "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", מתווה ליישום קיימות עירונית המפרט צעדים אופרטיביים ליישום חזון הקיימות.

בישראל, רוב האוכלוסייה חיה בערים ולכן הן הופכות למוקד השאלה:

מהו מקום שטוב לחיות בו?

מטרות

 • העמקה בגישת הפיתוח המקיים, ועם היבטים אסטרטגיים (חברתיים, סביבתיים וכלכליים) של החלטות בתחומי התכנון והמינהל העירוני.

 • היכרות עם מסגרות אסטרטגיות בישראל  וכלים יישומיים לפיתוח מקיים.

אוכלוסיית יעד

מנהלי מחלקות, מהנדסים, אדריכלים ומתכנני ערים ברשויות המקומיות, מקדמי בריאות, מנהלי ורכזי קיימות ורכזים עירוניים בתחומי: שפ"ע, חינוך, עבודה קהילתית, פיתוח אסטרטגי, קשרים עם התעשייה, בוגרי קורסים: בנייה ירוקה, פסולת, מנהל משאב האנרגיה, עובדי משרדים ממשלתיים: הפנים, הגנת הסביבה, חקלאות, שיכון ובינוי, האוצר ותחבורה.

מתכונת הלימודים

 • היקף השעות בקורס: 85 שעות (12 מפגשים כולל יום סיור).

 • יום הלימודים : ימי  ג' אחת לשבוע, בין השעות 09:00-15:15 .

 • מועד פתיחת הקורס: 22.1.2019

 • מקום הלימודים: מרכז שלטון מקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג' הצפוני, תל אביב (מרחק הליכה מרכבת השלום).

חובות הקורס

 • נוכחות של 85% לפחות, הגשת עבודת גמר והצגתה בפני הכיתה.

 • העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות, בכפוף להנחיות ועדת גמול ההשתלמות של משרד החינוך.

פירוט מרצים

מרצים מובילים ממשרדי ממשלה (הגנ"ס, שיכון ובינוי, פנים), אביב לביא, עיתונאי, אדרי' גידו סגל, משרד תכנון גבריאלי-סגל, אדרי' עירית סולסי, ממייסדי עמותת מרחב, אלה דנון, מנהלת מחלקת קיימות כ"ס, אדר' אוריאל בבצ'יק, מנהל תכנון ובניה בת קיימא, עיריית ת"א-יפו, מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות, פורום ה-15, איל פדר-לוי, מנכ"ל Zencity, ערן בן ימיני, מנכ"ל ארגון חיים וסביבה, ד"ר ג'רמי בנשטיין ושחר כהנוביץ, מרכז השל לקיימות ועוד.

נושאי הקורס

 • מבוא לקיימות - קיימות מקומית ככלי אסטרטגי עירוני, המשבר הסביבתי, נחלת הכלל והמרחב הציבורי, תפקידן הייחודי של הערים במאה ה 21.

 • אסטרטגיות לפיתוח מקיים - ברית ערים לאיכות חיים וסביבה, מדיניות אקלים וחוסן עירוני, עקרונות ומדדים לפיתוח מקומי מקיים, יצרנות בעיר ועיר חכמה, תכנון מוטה קהילה והתחדשות עירונית.

 • ניהול שותפויות - חברה אזרחית והמנעד הדמוקרטי, בניית שותפויות תלת מגזריות.

 • כלים לפיתוח מקיים עירוני - ניהול משאבים, סוגיות תכנון ברמת היישוב והשכונה, תחבורה מקיימת בעיר, קהילה וכלכלה מקומית ועוד.

הרשמה ושכר לימוד

ההרשמה לקורס נערכת בצורה מקוונת ע"י מחלקת ההדרכה של מרכז שלטון מקומי באתר זה.

למידע מפורט על שכר לימוד, כנסו לפלייר של מרכז שלטון מקומי.