סיורים בנושא קיימות בישראל

סיורים בנושא קיימות בישראל

סביבת המגורים שלנו משתנה, ברחובות הערים קמות שכונות אוהלים, בחדרי הזבל מוצבים פחים חומים לפסולת אורגנית, דפוסי הגשם משתנים, העולם מתחמם, ערים הופכות לשחקניות מרכזיות בזירת המדיניות העולמית.

רוב האוכלוסייה בישראל חיה בערים והערים הופכות למוקד השאלה:

מהו מקום שטוב לחיות בו?

העיר היא מוקד ליצירת פתרונות לאתגרים סביבתיים חברתיים וליצירת רמת חיים גבוהה. ערי העולם והשלטון המקומי עומדים כיום בחזית המאבק למניעת שינויי האקלים. העיר היא היצרנית הראשונה במעלה של גזי חממה והיא גם זו שנפגעת מכך כלכלית, ותושביה חשופים לסיכונים בריאותיים ואחרים. לנוכח כל אלו מתחזק הצורך לספק כלים חדשים לסל הכלים העירוני, כלים שיסייעו לייצר מדיניות, יאפשרו לקחת בחשבון מגוון שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים, כלים שמבוססים על הניסיון ההולך ומצטבר בעולם ובישראל.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לסיור הממוקד בסוגיות, אתגרים ופתרונות מעוררי השראה, בנושא קיימות מקומית. בסיור ניתן לפגוש בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, פעילי חברתיים או עסקים מצטיינים שהרימו את הכפפה ולוקחים חלק בקידום חברה בת קיימא. את הסוגיות, האתגרים והפתרונות נבחר לאור שיחת מיקוד עמכם ובהתאמה לצרכיכם.

סיור מוצלח יכלול מבוא לעולם הקיימות, ביקור ב2-3 נק' עניין, מפגש עם בעלי מקצוע או פעילים ותהליך עיבוד קבוצתי. סיור משמעותי יכלול לינה ופעילות חברתית לצד הלמידה בנושא הנבחר.

נושאי סיור מומלצים:

  • מזון - היכרות עם מאפייני מערכת המזון הישראלית; מפגש עם סוגיות חברתיות וסביבתיות בתחום המזון; מודלים כלכליים למזון מקומי ומקיים; מפגש עם יזמים מקומיים ועוד.
  • קיימות מקומית - היכרות עם אסטרטגיות לקיימות מקומית; דוגמאות לשיתוף ציבור, מערכות תחבורה, בנייה ותכנון; גישות לניהול משאבים מקיים; פרויקטים קהילתיים ברמת השכונה ועוד.
  • חינוך מקומי מקיים - מפגש עם מודלים ברמת הרשות, בית הספר והכיתה לחינוך לקיימות; פרויקטים של פדגוגיה של מקום ולמידה מבוססת פרויקטים; תפקיד מערכת החינוך המקומית בקידום אורח חיים מקיים; אתגרים חברתיים וסביבתיים מקומיים מנק' מבט חינוכית ועוד.
  • אקולוגיה עמוקה - פליאה וניכור; מערכת היחסים אדם-סביבה ואדם-חברה; מה בין אנתרופוצנטריות, ביוצנטריות ואקוצנטריות; חשיבת מערכות ותיאוריית גאיה ועוד.
  • אקטיביזם ושינוי חברתי - אקטיביזם בישראל; חקרי מקרה בתחומי חברה, סביבה וכלכלה; מפגש עם פעילים; גישות וכלים לאקטיביזם ושינוי חברתי ועוד...

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר