קורס מלווי קיימות: חושבים עולמי – פועלים מקומי

קורס מלווי קיימות: חושבים עולמי – פועלים מקומי

אנחנו נמצאים בתקופה של תסיסה מבורכת. זהו מושג המתאר תופעה חברתית בממדים מרשימים וכמות עצומה של מגוון יזמים ויוזמות, פרטים וארגונים מכלל המגזרים, המבקשים ליצור מקום שטוב לחיות בו, המחפשים להיטיב עם הסביבה והמערכות החברתיות והכלכליות שלנו. בתוך מסע זה, נוצרים מגוון בעלי תפקידים המלווים שינויים ארגונים בהטמעת אורח חיים מקיים. אנחנו קוראים להם - מלווי קיימות. קורס זה נועד לתת כלים לאלו המעוניינים ללוות תהליכים קהילתיים, ארגוניים ועסקיים לקידום קיימות.  

קהלי יעד

 • חברי ועדת איכות הסביבה
 • חברי מועצה
 • נציגי ועדי הורים ושכונות
 • מתנדבים וחברי ארגונים שונים
 • בעלי עסקים ותושבים המעונינים לפעול במקום מגוריהם

מטרות ההכשרה

 • הכרות בסיסית עם עולם המושגים של הקיימות
 • בניית יכולת לקידום נושאים סביבתיים בישוב
 • גיבוש תכנית פעולה סביבתית לישוב

נושאי ההכשרה

 • המשבר הסביבתי וטביעת הרגל האקולוגית
 • קיימות ברמה העולמית והמקומית
 • מודלים לניהול מקומי ואג'נדה מקומית 21  
 • אזרחות פעילה
 • סיור בישוב או בסביבתו
 • כלים לבניית תכנית עבודה לקידום פרויקטים וקיימות מקומית
 • הקניית מיומנויות ביצירת שותפויות בקהילה
 • פיקוח ונטור איכות הסביבה
 • נאמני ניקיון
 • מודלים לקיימות מקומית: תג הסביבה, צמצום פליטות
 • הצגת פרויקטים אישיים/ קבוצתיים
 • חינוך לקיימות
 • מודל שכונה מקיימת
 • הקמת מרכז קיימות מקומי

מסגרת ההכשרה

 8 מפגשים, פעם בשבוע ושני ימי סיור

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר