מעיר קיימת לעיר מקיימת

סביבת המגורים שלנו משתנה, ברחובות הערים קמות שכונות אוהלים, בחדרי הזבל מוצבים פחים חומים לפסולת אורגנית, דפוסי הגשם משתנים, העולם מתחמם, ערים הופכות לשחקניות מרכזיות בזירת המדיניות העולמית.

רוב האוכלוסייה בישראל חיה בערים והערים הופכות למוקד השאלה:

מהו מקום שטוב לחיות בו?

העיר היא מוקד ליצירת פתרונות לאתגרים סביבתיים חברתיים וליצירת רמת חיים גבוהה. ערי העולם והשלטון המקומי עומדים כיום בחזית המאבק למניעת שינויי האקלים. העיר היא היצרנית הראשונה במעלה של גזי חממה והיא גם זו שנפגעת מכך כלכלית, ותושביה חשופים לסיכונים בריאותיים ואחרים. לנוכח כל אלו מתחזק הצורך לספק כלים חדשים לסל הכלים העירוני, כלים שיסייעו לייצר מדיניות, יאפשרו לקחת בחשבון מגוון שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים, כלים שמבוססים על הניסיון ההולך ומצטבר בעולם ובישראל.

קהלי יעד

 • אנשי מקצוע ויועצים שעובדים עם השלטון המקומי
 • פעילים מקומיים שמחפשים להעמיק את פעילותם
 • עובדים ובעלי תפקידים ברשויות המקומיות וגופי סמך עירוניים

מטרות ההכשרה

 • להכיר לאנשי מקצוע את תחומי הקיימות המקומית
 • לפתח סל כלים לתכנון מקיים
 • לתרגם את החזון והמטרות למודלים יישומיים ברמה המקומית
 • לעסוק ב"מחקר פעולה" – למידה משולבת בעשייה ובפעולה
 • לְרָשֶׁת, לשתף ולהפיץ את הידע על חדשנות בתכנון מקומי

נושאים ההכשרה  

 • המשבר הסביבתי וטביעת הרגל האקולוגית
 • התפתחות החשיבה  סביבתית
 • נחלת הכלל והמרחב הציבור
 • יעדי בריאות לכל ורשת ערים בריאה
 • התחממות כדור הארץ מדיניות אנרגיה
 • עמדות סביבתיות בישראל
 • עקרונות ומדדים לפיתוח מקומי מקיים
 • השלטון המקומי בישראל ופיתוח בר קיימא
 • אמנת האקלים, תג הסביבה
 • ניהול סביבתי של רשות מקומית
 • שכונות מקיימות
 • סוגיות תכנון ברמת היישוב
 • חקיקה עירונית לאיכות הסביבה
 • פיתוח בר קיימא כאסטרטגיה עירונית-מתיאוריה למעשה
 • שכונות מקיימות
 • סוגיות תכנון ברמת היישוב
 • חקיקה עירונית לאיכות הסביבה
 • ניהול וטיפול מושכל בפסולת
 • בנייה ירוקה
 • יצירת מנגנונים לשיתוף הציבור
 • שטחים פתוחים עירוניים
 • עסקים וסביבה       

מסגרת ההכשרה

8 מפגשים, פעם בחודש ובנוסף 2 סיורים. סה"כ שעות כ– 78 שעות.

ניתן לשלב הכרה לגמול השתלמות.

יחד - יוצרים מקום שטוב לחיות בו

לפרטים נוספים ולארגון הכשרה זו ברמה המקומית צרו עמנו קשר