חינוך לקיימות: הכשרת מחוללי שינוי וקידום חינוך מקומי מקיים

המעבר לחברה מקיימת (a sustainable society)  הוא האתגר המורכב של דורנו. מעבר זה מחייב שינויים מרחיקי לכת בתרבות, בכלכלה ובקהילה. זהו אתגר המצריך לחלום את בית הספר מחדש, כמקום המחנך לחברה ולתרבות שתאפשר המשכיות וקיום ראוי לכולנו, כזה המבוסס על שיווין ושימוש מושכל במשאבים.

המעבר לקיימות מחייב שינוי עמוק בתכנים, בפדגוגיה, ובפיתוח יכולות אישיות ואזרחיות. זוהי הזדמנות פז במעבר לקיימות: חינוך המעוגן בשינוי הרגלים, בבירור ערכי, בפיתוח חשיבה ביקורתית ובמסוגלות לפעול לשינוי המצב; חינוך לחיים בעלי משמעות ומימוש עצמי, תוך דאגה ועשייה למען האחר – בטבע ובחברה. 

קהל יעד

 • למנהלים/ות מוסדות חינוך, מערכות חינוך ואנשי חינוך מובילים.
 • לבעלי תחושת שליחות ורצון ליצור שינוי בחינוך והחברה עם קבוצת עמיתים, תוך פיתוח, שיתוף ידע ועזרה הדדית.

מטרות ההכשרה  

 • לגבש קבוצה מובילה של אנשי חינוך הלומדים ונחשפים לידע העדכני ביותר אודות החינוך לקיימות.
 • ליצור חזון משותף לחינוך לקיימות – אמות מידה ועקרונות פעולה.
 • לתרגם את החזון והמטרות למודלים פדגוגיים חדשניים בחינוך לקיימות.
 • לעסוק ב"מחקר פעולה" – למידה משולבת בעשייה ובפעולה.
 • לְרָשֶׁת, לשתף ולהפיץ את הידע על חדשנות בחינוך לקיימות.

נושאי ההכשרה  

 • עקרונות לחינוך לקיימות – מתיאוריה למעשה.
 • למידה מדגמים של חינוך לקיימות בארץ ובעולם.
 • מגוון ושונות – המוטיבציה לקיימות.
 • איך בונים סדירויות לימוד וסרגלי הערכה חלופיים?
 • מחקר פעולה בשדה החינוך הסביבתי והקיימות.
 • עיצוב מדיניות ודרכי פעולה לדגמים חדשניים בחינוך.
 • יחסי גומלין עם מערכת החינוך.
 • פדגוגיה מבוססת מקום.
 • חיבורים בין בי"ס, קהילה ורשות מקומית.
 • יצירת סדר יום משותף עם החברה האזרחית.
 • למידת עמיתים.
 • בניית יכולת גיוס  משאבים.

מסגרת ההכשרה

8 מפגשים, פעם בחודש וסמינר יומיים. סה"כ כ 78 שעות.

ניתן לשלב הכשרה לגמול השתלמות.

מחפשים חולמים ומגשימים – אנשי חינוך פורצי דרך ומחוללי שינוי!

ליצירת קשר