הכשרות מבית היוצר של המרכז ללימודי קיימות

אנחנו מזמינים אתכם, רשויות מקומיות, מערכות ומוסדות חינוך, חברות עסקיות וארגוני חברה אזרחית, לפנות אלינו לבניית תהליך למידה והעמקה משותפים של אתגר הקיימות.

המעבר לחברה מקיימת (a sustainable society)  הוא האתגר המורכב של דורנו. מעבר זה מחייב שינויים מרחיקי לכת בתרבות, בכלכלה ובקהילה. זהו אתגר המצריך לחלום את התפקיד ודרך הפעולה של כולנו - השחקנים במגזרים השונים בחברה הישראלית.

להלן כמה דוגמאות להכשרות אפשריות:

חינוך לקיימות - הכשרת מחוללי שינוי וקידום חינוך מקומי מקיים:

המעבר לחברה מקיימת (a sustainable society)  הוא האתגר המורכב של דורנו. מעבר זה מחייב שינויים מרחיקי לכת בתרבות, בכלכלה ובקהילה. זהו אתגר המצריך לחלום את בית הספר מחדש, כמקום המחנך לחברה ולתרבות שתאפשר המשכיות וקיום ראוי לכולנו, כזה המבוסס על שיווין ושימוש מושכל במשאבים... (להמשך קריאה)

קיימות עירונית לרשויות מקומיות

העיר היא מוקד ליצירת פתרונות לאתגרים סביבתיים חברתיים וליצירת רמת חיים גבוהה. ערי העולם והשלטון המקומי עומדים כיום בחזית המאבק למניעת שינויי האקלים. העיר היא היצרנית הראשונה במעלה של גזי חממה והיא גם זו שנפגעת מכך כלכלית, ותושביה חשופים לסיכונים בריאותיים ואחרים. לנוכח כל אלו מתחזק הצורך לספק כלים חדשים לסל הכלים העירוני, כלים שיסייעו לייצר מדיניות, יאפשרו לקחת בחשבון מגוון שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים... (להמשך קריאה)

קורס למלווי קיימות - יזמים חברתיים, עובדים קהילתיים, מתנ"סים ועוד

אנחנו נמצאים בתקופה של תסיסה מבורכת. זהו מושג המתאר תופעה חברתית בממדים מרשימים וכמות עצומה של מגוון יזמים ויוזמות, פרטים וארגונים מכלל המגזרים, המבקשים ליצור מקום שטוב לחיות בו, המחפשים להיטיב עם הסביבה והמערכות החברתיות והכלכליות שלנו. בתוך מסע זה, נוצרים מגוון בעלי תפקידים המלווים שינויים ארגונים בהטמעת אורח חיים מקיים... (להמשך קריאה)

 סיורים בנושא קיימות בישראל

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לסיור הממוקד בסוגיות, אתגרים ופתרונות מעוררי השראה, בנושא קיימות מקומית. בסיור ניתן לפגוש בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, פעילי חברתיים או עסקים מצטיינים שהרימו את הכפפה ולוקחים חלק בקידום חברה בת קיימא. את הסוגיות, האתגרים והפתרונות נבחר לאור שיחת מיקוד עמכם ובהתאמה לצרכיכם... (להמשך קריאה)