הפרויקטים של מרכז השל

הפרויקטים של מרכז השל

 הרבה פרויקטים מאחורינו ועוד ידינו נטויה. להלן רשימה נבחרת מפרויקטים אלה:

 

מרכז קיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית הוקם בשנת 2006 כיוזמה של מרכז השל לקיימות בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, בית ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב וארגון ICLEI ובתמיכת תכנית LIFE של הקהילה האירופית. המרכז תומך בקידום קיימות ברמה המקומית, ברשות המקומית, בעיר ובקהילה באמצעות שלושה צירי פעולה: פיתוח ידע ומדיניות, בניית יכולות ורישות והטמעת מודלים ליישום. (להמשך קריאה)

SDG

 פרויקט ה-SDGs - Sustainable Development Goals

האו"ם, בתהליך ייחודי וארוך הגדיר 17 יעדי פיתוח ליצירת חברה בת קיימא עבור ממשלות לרשויות מקומיות שעליהם לקדם עד שנת 2030. היעדים כוללים נושאים קריטיים כמו מיגור עוני, חינוך שיוויוני, בריאות, פעולה לטובת האקלים, וכו'. מרכז השל משתף פעולה עם ארגון זכויות הנשים "איתך מעכי" וארגון הגג של החברה האזרחית בישראל "מנהיגות אזרחית" בתמיכה של קרן היינריך בל לטובת הכשרה של נציגי המגזר השלישי בישראל להיכרות עם יעדי הפיתוח, חיבור ורישות ועבודה לקראת חזון משותף. (להמשך קריאה) 

ועידת האקלים

פרויקט האקלים של מרכז השל

בפברואר 2016, לאחר ההשראה מוועידת פריז ערכנו את סמינר מעוף אקלים. לאור ההצלחה של האירוע ותחושת הדחיפות המשכנו לקדם את נושא האקלים ברמות השונות: מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עסקים, וחברה אזרחית. לקחנו חלק בוועידת האקלים השניה והפקנו את ועידת האקלים השלישית, הבאנו מומחים מגרמניה שעוררו השראה במשתתפים ובנציגים ממשלתיים לפעול לטובת היערכות והפחתה של שינויי אקלים בישראל, ויזמנו את התהליך הרב-מגזרי שיתופי לקראת 2050 של ישראל שמערב את החברה האזרחית והעסקים ביצירת התכנית והטמעתה. 

תעשיה ועסקים מקיימים

חזון לעסקים ותעשיה מקיימים

בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה והתעשיה והתאחדות התעשיינים מרכז השל פועל לקראת יצירת חזון לסקטור העסקי-תעשייתי בישראל. הפרויקט הושק בכנס סביבה 2050 בפאנל צד בנושא עסקים ותעשייה לקראת 2050 שנערך ב-15.1.2019, וימשיך עם כנס על כלכלה מעגלית ואירועים נוספים במהלך השנה.