תורמים לנו

תורמים לנו

אנחנו רוצים להודות ולהוקיר את התמיכה והמימון משותפינו ותומכינו בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם והפעילות שלנו אנחנו מלמדים קיימות, מקדמים קיימות ותומכים בסוכני שינוי לקיימות.

להלן רשימה של קרנות התומכות בפעילותינו:

Dorot Foundation

The Common Sense Fund

Fox Family Foundation

Maor Foundation

The Jacob & Hilda Blaustein Foundation

UJA Federation of NY

Heinrich Boell Stiftung Israel

Jay and Jill Bernstein Foundation

Sam and Bella Sebba Charitable Trust

The U.S. Embassy

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands

חותמים מחדש

 

 

תרומות מישות מדינית זרה: