תורמים לנו

אנחנו רוצים להודות ולהוקיר את התמיכה והמימון משותפינו ותומכינו בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם והפעילות שלנו אנחנו מלמדים קיימות, מקדמים קיימות ותומכים בסוכני שינוי לקיימות.

להלן רשימה של קרנות התומכות בפעילותינו:

Dorot Foundation

The Common Sense Fund

Fox Family Foundation

Maor Foundation

The Beracha Foundation

The Jacob & Hilda Blaustein Foundation

UJA Federation of NY

Heinrich Boell Stiftung Israel

Goethe Institut Israel

Lisa and Maury Friedman Foundation

The Pratt Foundation

Yad HaNadiv

תרומות מישות מדינית זרה: