שותפים לדרך

קיימות היא שותפות מוצלחת ומתמשכת, פעולות מיטיבות של מערכות אנשויות, סביבתיות וכלכליות. אמנם, לעיתים קרובות, נזהה את "המשוגע לדבר", אותם חלוצים וחלוצות, שהגו, ששמו את האוהל הראשון, שהציבו את הפח האורגני הראשון, אך ללא השותף הראשון והשני והשלישי, הפעולה שלהם הייתה נשארת קוריוז בשולי החדשות ולא שינוי גדול, ואפילו מהפכה. שותפות מוצלחת אינה עניין של מה בכך, היא דורשת כנות והדדיות, אנחנו חייבים להשקיע משאבים ונכסים אמיתיים, רק כך אפשר ליצור את האמון הנדרש ולאחר מכן את החיבוק ומכאן את ההנאה וההצלחה שבשותפות. אנחנו, בהשל מאוד מאמינים בשותפויות, ומחזיקים בן כדרך פעולה, יש מוצלחות יותר ויש כמובן מוצלחות פחות, אבל כולן מקום ללמידה וחשיפה לארגונים ופעולות נהדרים – תכירו, ותשתפו הלאה:

 

בישראל:

כלכלה מקומית מקיימת בנגב

הרשת הירוקה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

חיים וסביבה

פורום ה-15

הפורום הישראלי לאנרגיה

תג הסביבה

בית הספר פורטר

העמותה לכלכלה בת קיימא

הבר קיימא

שחרית

אנרגיה טובה

Greeneye

ישראל בשביל אופניים

אינג'אז

אגודת הגליל

איגוד ערים בית נטופה

מעלה

פרקסיס

איגוד המועצות האזוריות

שדמות

מכון ירושלים לחקר ישראל

המכללה האקדמית תל אביב-יפו

 

מעבר לים:

 New economic foundation

The Natural Step

Qoin

The Kyoto Club

ICLEI

Energy Cites

Oberlin College

Hazon