אודות הארגון, חזון ואסטרטגית שינוי

אודות הארגון, חזון ואסטרטגית שינוי

חזון

בעיני רוחנו אנחנו רואים עולם שטוב, ראוי ומעשיר לחיות בו, לכולם, היום ומחר, מכאן ומשם. עולם שבו האוויר נקי, הגשם בא בעתו, השולחן מלא והשמחה שורה. עולם שמתקיים על הערכה הדדית לטבע ולאדם, על דמוקרטיה כנה, חלוקה צודקת של המשאבים ואחריות אזרחית פעילה.

ייעוד

לתרגם את תפיסת הקיימות, את החיבור בין חברה, סביבה וכלכלה, לאסטרטגיות פעולה בישראל, ולהיות אבן שואבת לסוכני שינוי - בעלי תשוקה ומחויבות לשינוי חברתי.

פרופיל ארגוני

מרכז השל, נוסד בשנת 1998 כדי ליצור מקום בו ניתן לפתח חזון חלופי - חברתי, סביבתי, כלכלי ותרבותי - לעתידה של ישראל, חזון של קיימות. מרכז השל הוא גוף מוביל בפיתוח חשיבה ומודעות סביבתית-חברתית בארץ, ותרם לשיח הציבורי מושגי יסוד כגון: קיימות, טביעת רגל אקולוגית, נחלת הכלל, כלכלה מקומית, קיימות מקומית, חינוך לקיימות ועוד.

צירים אסטרטגיים

  1. פיתוח, המשגה והנגשת ידע על קיימות רחבה.

  2. קידום מגוון תהליכי למידה טרנספורמטיבית.

  3. בית לסוכני שינוי ולהעצמת תהליכי שינוי.

אוכלוסיות יעד מרכזיות

מרכז השל פועל לפתח מנהיגות בקרב חלוצי השינוי, אותם אנשים שמרגישים אי נחת מהדרך שבה מתנהלים הדברים ומוכנים להשקיע מזמנם ורוחם כדי לשנות את המצב; יהודים וערבים, נשים וגברים, חילונים ודתיים, מבוגרים וצעירים, בתחילת הקריירה או בראש הפירמידה. המשותף לכולם, היא הבעירה וההכרה שאנשים הם בראש ובראשונה המנוע לשינוי.