קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות

קורס זה מתקיים על בסיס שנתי כבר משנת 2008 בשיתוף מרכז השל לקיימות, המשרד להגנת הסביבה, קרן ידע הנדסי אקדמי ומרכז השלטון המקומי.

נפתחה ההרשמה למחזור ט' 

לפלייר פרסום, נוהל הרשמה ושכר לימוד לחצו על קישור זה

מבוא

סביבת הפעילות  של העוסקים בניהול והפעלת ערים ויישובים משתנה, ברחובות הערים מרגישים תסיסה אזרחית של מחאה, שיח ושינוי, בחדרי הזבל מוצבים פחים חומים, כחולים וכתומים להפרדת האשפה, דפוסי הגשם משתנים, העולם מתחמם, גורדי שחקים מחליפים את מקומם של מבני הדיור הציבורי והכלכלה מתערערת.

העיר היא לעיתים מוקד הבעיות אך ללא ספק עומדת בלב הפתרונות. ערים הופכות לשחקניות מרכזיות בזירת המדיניות העולמית ונמצאות, יחד עם השלטון המקומי, בחזית המאבק למניעת שינויי האקלים; העיר היא היצרנית הראשונה במעלה של גזי חממה והיא גם זו שנפגעת מכך – אם כלכלית, ואם בכך שתושביה חשופים לסיכונים בריאותיים ואחרים.

 בישראל, רוב האוכלוסייה חיה בערים ולכן הן הופכות למוקד השאלה:

מהו מקום שטוב לחיות בו?

לנוכח כל אלו מתחזק הצורך לספק כלים חדשים שיתווספו לסל הכלים העירוני. כלים אלו יסייעו לייצר מדיניות בשדה המקומי- רב המשתתפים ויאפשרו לקחת בחשבון מגוון שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.

קורס תכנון אסטרטגי – קיימות עירונית במאה ה – 21 נוצר כדי להכיר לאנשי המקצוע העוסקים בתכנון ופיתוח ברשויות מקומיות את גישת הפיתוח המקיים – חשיבה אסטרטגית כוללת לחיבור בין סביבה, כלכלה וחברה. גישה זו הפכה להיות נושא מרכזי בסדר היום הציבורי במדינות המפותחות, ואף אומצה על ידי ממשלת ישראל כאסטרטגיה למשרדי הממשלה במאי 2003.

הקורס מציג את מגוון התפיסות החדשות ביותר אל מול הסוגיות העומדות במרכז סדר היום המקומי ומאפשר למשתתפים הבנה רחבה של שדה הפעילות העירוני: טיפול וניהול הפסולת בעידן היטל ההטמנה, אנרגיה ושימור אקלים, שיתוף הציבור, פיתוח כלכלה מקומית, איכות חיים, בריאות, חינוך, תחבורה, תכנון עירוני ובניה ירוקה וחדשנות ומידע בניהול עירוני.  ההכרות עם הדילמות נעשית דרך חקר דוגמאות ומקרים מהעולם ומהארץ, הרצאות, סדנאות וסיורים.   

הקורס מתעמק במסגרות האסטרטגיות בישראל לקידום פיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות:  אמנת האקלים, תג הסביבה, אסטרטגיות לעיר עובדת של המשרד להגנת הסביבה, סל כלים לעירוניות, ועוד. 

מטרות

 • להביא את משתתפי הקורס להכרות והבנה עם גישת הפיתוח המקיים, כולל שימוש מושכל במשאבים ושיתוף הציבור וההשלכות המערכתיות והאסטרטגיות (חברתיות, בריאותיות, סביבתיות, כלכליות) של החלטות בתחומי התכנון והמינהל העירוני.

 • להכיר למשתתפים את המסגרות האסטרטגיות בישראל לפיתוח מקיים.

 • להעניק כלים ליישום שיתוף ציבור וכלל בעלי העניין בעשייה העירונית.

 • לבנות מנהיגות מקומית וארצית מרושתת ומחויבת לפיתוח מקיים ברשויות המקומיות.

אוכלוסיית יעד

מנהלי מחלקות, מהנדסים, אדריכלים ומתכנני ערים ברשויות המקומיות, מקדמי בריאות, רכזי קיימות ורכזים עירוניים בתחומי: שפ"ע, חינוך, עבודה קהילתית, פיתוח אסטרטגי, קשרים עם התעשייה, בוגרי קורסים: בנייה ירוקה, פסולת, מנהל משאב האנרגיה, עובדי משרדים ממשלתיים: הפנים, הגנת הסביבה, חקלאות ותחבורה...

מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס: 85 שעות, 11 מפגשים + 1 ימי סיור.

יום הלימודים : ימי  ג'  אחת לשבוע, בין השעות 09:00-15:15.

מועד פתיחת הקורס: 29.11.16.

מועדי הקורס: 29.11.16, 6.12.16, 13.12.16, 20.12.16, 3.1.17, 10.1.17, 17.1.17, 24.1.17, 31.1.17, 7.2.17, 14.2.17, 21.2.17.

מקום הלימודים: מכללת "דעת אריאל",רח' בן אביגדור 8 תל אביב (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום).

 חובות הקורס

נוכחות של 85% לפחות, הגשת עבודת גמר והצגתה בפני הכיתה.

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות של השלטון המקומי, בכפוף להנחיות ועדת גמול ההשתלמות.

שכר לימוד

יפורסם בהמשך

נושאי הקורס

מבוא לקיימות:

 • המשבר הסביבתי וטביעת הרגל האקולוגית

 • התפתחות החשיבה הסביבתית

 • נחלת הכלל והמרחב הציבורי

 • עירוניות מקיימת

אסטרטגיות לפיתוח מקיים:

 • מדיניות אקלים וחוסן עירוני

 • עמדות סביבתיות בישראל

 • עקרונות ומדדים לפיתוח מקומי מקיים

 • השלטון המקומי בישראל ופיתוח בר קיימא: אמנת האקלים, תג הסביבה

 • העיר החכמה והיצרנית

ניהול שותפויות:

 • חברה אזרחית והמנעד הדמוקרטי

 • בניית שותפויות תלת מגזריות

 • ניהול וועדות ציבוריות, דגש על וועדות איכות סביבה

 • כלים לתהליכי שיתוף ציבור

כלים לפיתוח מקיים עירוני:

 • ניהול סביבתי של רשות מקומית: פסולת, אנרגיה, בנייה, שטחים פתוחים

 • שכונות מקיימות

 • סוגיות תכנון ברמת היישוב

 • חקיקה עירונית לאיכות הסביבה

 • כלכלה מקומית

 • תחבורה מקיימת

נוהל הרשמה, שכר לימוד ונוהל ביטול הלימודים בקורס

ראו קובץ בהקישור זה